Nasjonale minoriteter er jøder, kvener/norskfinner, romanifolk/tatere, skogfinner og norske rom (sigøynere). Mer informasjon om tilskuddsordningene, regelverk og

søknadsskjema finnes på nettsidene. Søknader sendes elektronisk til

postmottak@kmd.dep.no <mailto:postmottak@kmd.dep.no>.