Utvalg for plan og samferdsel i Sør-Varanger kommune har i møte den 23.05.17, sak 026/17, fastsatt planprogram for strategisk næringsplan 2017-2027. Planprogrammet legger føringer for innholdet i planen og foreløpig tidsplan for planarbeidet.

​Les mer her