Dette er det første besøket etter at samarbeidsavtalen ble signert i februar i år.
Sør-Varangerdelegasjonen bestod av Hildur Eikås,Dagfinn Gjerde,Harald Sørensen og Steinar Johansen. Sistnevte var spesielt invitert med fra Varanger Museum
Det var et tettpakket program med blant annet besøk av bibliotek, ungdomshus og andre kulturinstitusjoner. Vertskap var kulturavdelingen i Severomorsk ved Irina Norina.
Planene fremover vil i første omgang være å invitere til gjenvisitt, noe som vil skje en gang på nyåret.