Ansatte i kultur og fritidsenheten besøkte denne uken Pasvik. Målet for turen var blant annet å gjøre seg bedre kjent i nærområdet. Besøket på Bioforsk og Nasjonalparksentret på Svanvik var interessant og lærerikt. Etterpå bar det på tur til Kirkegårdshøgda for bålkos og tyttebærplukking.

Kultur og fritid er den nye kulturenheten i kommunen og er et resultat av omorganisering og reduksjon av antall virksomheter. Kultur og fritid har blant annet oppgaver innenfor idrett og kulturorganisasjoner, teater, ungdomsklubber, kulturtiltak for funksjonshemmede og bibliotek.