Møtetidspunkt:   Fra kl. 12:00 til kl. 13:00
Møtested:   Skype 
Tilstede:  

 • Smittevernlege Drude Bratlien 
 • Kommuneoverlege Mona Søndenå 
 • Kontorsjef og fungerende rådmann Magnus Mæland, referent for møtet 
 • Personalsjef Line Kristiansen  
 • Kommunalsjef helse, omsorg og velferd Jorunn Sandhelle 
 • Havnesjef Eivind Gade-Lundlie
 • Fungerende ordfører Pål Gabrielsen

 
Fast agenda: 

 1. Informasjon fra smittevernlege og kommuneoverlege 
  • 2 smittede i Sør-Varanger (fra mars) – altså uendret smittetall. 
  • Tromsø er utpekt havn hvis man vet om smitte fra båt. De skal eventuelt ta inn båter med bekreftet smitte som skal inn til en norsk havn. 
  • Er bekymret for smitte fra båter, og ser nødvendigheten av landlovsnekten.  
  • Grønne land kan man reise til. FHI har 17.juli bestemt at helsepersonell som har vært i grønne land utenfor Norden, bør informere arbeidsgiver før de tiltrer jobb, bør testes og ha negative prøve før de går tilbake til jobb. Kommer man hjem fra ferie og må gå i karantene så får man ikke sykemelding. 
  • Er mange henvendelser fra befolkning og bedrifter som ønsker å reise til Russland. Man kommer ikke inn i Russland uten en test, dette får man ikke fra Sør-Varanger kommune grunnet at dette anses ikke som helsehjelp. Det anses ikke som hensiktsmessig å reise til Russland hvis det ikke er absolutt nødvendig, reiser til Russland utløser karantenekrav. 
  • Kommuneoverlegen er tydelig på at man støtte landlovsnekten satt av Finnmark politidistrikt. Dette for at eventuell smitte ikke skal føre til en overbelastning av primærhelsetjenesten og spesialsthelsetjenesten. 
  • Folk som frivillig reiser og dette utløser karanteneplikt får ikke sykemelding. 
  • Kommunen har en rolle til å følge opp serveringssteder. Dette har man gjort tidligere.  
  • Kommunen vil gjennomføre kontroll av smittevernstiltakene mot serveringssteder.  
  • En del prøvetaking, rundt 25-30 tester per uke.  

 

2.  Informasjon fra personalsjefen 
o  Ingenting nytt.  


3.  Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd 
o  Ingenting nytt. 


4.  Informasjon fra havnesjefen 
o  Havnen er observant ovenfor utenlandske skip og smitte.  
o  Havnen er observant ovenfor landlovsnekten. 


5.  Informasjon fra ordfører 
o  Uttrykker bekymring for sjøfolk som har ligget til havn i mange måneder. 
o  Ønsker et møte med skipsagenter for å avklare denne situasjonen. 


6.  Informasjon fra kontorsjef 
o  Beredskapsplan for TISK (testing, isolasjon, smitteoppsporing og karantene). 
  Planen er iverksatt og revideres kontinuerlig.  
  Alle planer er lagt tilgjengelig på intranett.