Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • 4 positive prøver siste uke innenlands, 2 positive på Storskog. Smittesporing foretatt, avventer test 2 på nærkontakter på innenlands. Ca. 20 nærkontakter i smittekarantene. Situasjonen under kontroll.
  • Det er kapasitet på karantenehotellet akkurat nå.
    
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Teststasjon Neiden – fungerende ordfører og fungerende rådmann har i sommer hatt møte med private initiativtakere. Smittevernlege har sagt ja til å være medisinsk ansvarlig. Sak til formannskapet i morgen.
  • Kommunestyremøter – videre leie av lokaler på hotellene. Vanskelig å opprettholde avstandskrav i kommunestyresalen. 1-metersregelen gjelder, og det er enighet om å opprettholde leie ut året.
    
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Personellsituasjon utfordrende, mye overtidsbruk. Stillinger utlyst for å hjelpe til med koronaarbeid, særlig teststasjonene.
    
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Barnehagene har hatt en del spørsmål omkring reise/karantene osv. Dette er ivaretatt.
  • Skolene åpner på grønt nivå i august.
    
 5. Informasjon fra koordinator
  • Vaksineringsteam og smittesporingsteam selvstendige og fungerer meget bra.
  • 72 vaksiner i timen akkurat nå.
  • Drop-in-vaksinering for førstegangsdoser under Kirkenesdagene – det ble satt 120 doser over noen timer på 3 dager.
  • Har satt ca. 6.500 doser i kommunen akkurat nå, rundt 79 % har fått første dose – har ca. 90 % vaksinedekning på folkeregistrerte i Sør-Varanger (bl.a. pga. at noen folkeregistrerte er vaksinert andre steder).
  • 2. dose til alle i løpet av september
  • TISK-møter ikke kommet i gang ennå.
  • Webinar onsdag «Test erstatter smittekarantene for barn og unge under 18 år». Kjerstin deltar.
  • Fra og med uke 35 må vaksinelokalet flytte og rigges på nytt pga. at Barentshallen skal benyttes til andre formål.