Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:35

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard (på Skype)
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Havnesjef og kommende leder for beredskap Eivind Gade-Lundlie
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Det testes fortsatt, testkapasitet opprettholdes i sommer
  • Smittevernteam – gjelder ikke kun Covid-19, dette ble synlig for mange år siden da det ble utarbeidet infeksjonskontrollprogram – må organiseres og ses på i generell beredskapssammenheng og ordinær drift. Det som er påbegynt i fht. Covid-19 videreføres.
 2. Informasjon fra rådmannen
  • Planscenario ifht. smittetopp mot høsten er utarbeidet. Plangruppa har utarbeidet planer som viser at det vil komme høye kostnader om vi må iverksette planen. Smittevernlegen skal orientere i kommunestyret i morgen. Det er besluttet å bestille smittevernutstyr slik at vi er bedre forberedt og har noe lager, og vi skal kontakte vikarbyråer ifht. behov for sykepleiere slik at dette er forhåndmeldt inn. Kontorsjefen sender planscenario til kriseledelsen (denne er unntatt fra offentlighet).
 3. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Forskerfabrikken (kommersielt firma innen realfag) har sendt sine smitteverntiltak og ønsker å komme inn på skolebygg i sommer (2-3 dager i juni). Ikke noe smittevernmessig til hinder for at dette kan gjennomføres dersom dette gjelder barn fra egen kommune (unngå å blande barn fra forskjellige regioner) – men kriseledelsen har tidligere fattet vedtak om ikke å leie ut skoler osv. FHI mener det er viktige med tiltak for barn og unge i sommer. Kommunalsjef for oppvekst sjekker om hvordan dette kan løses i praksis, og rådmannen tar beslutning om dette.
  • Barnehagene ønsker fortsatt redusert åpningstid pr. dag (1 time). Dette tas opp i neste møte i kriseledelsen og kommunalsjef for oppvekst sjekker Udirs anbefalinger og hva andre kommuner gjør fram til neste møte.
 4. Informasjon fra personalsjef
  • Intet nytt.
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • Intet nytt.
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Ingen mediehenvendelser vedr. korona de siste ukene.
  • Barentssekretariatet har ikke kapasitet til å bidra ifht. informasjon framover, så vi må ta dette innenfor egne ressurser framover.
 7. Informasjon fra havnesjef
  • Hurtigruten trapper opp – 4 ruter skal gå i trafikk Bergen-Kirkenes fra 21. juni.
 8. Informasjon fra ordfører
  • En del spørsmål om åpning av grensen mot Finland, men dette blir ikke nevnt fra nasjonalt nivå, så vi må bare avvente.