Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:40

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (på Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Har fortsatt 2 rapportert smittede.
  • Informasjon fra UNN: 171 prøver tatt i Sør-Varanger
  • Daglige møter ved Kirkenes Legesenter – leger er på egne kontorer, men vurderer daglig bemanningsendring – leger er oppfordret til 1 hjemmekontordag i uka.
  • Det rigges en brakkeanordning ved mottakelsen på sykehuset – pasienter med luftveisplager skal screenes der ved ankomst. Mulig kommunal legevakt ved sykehuset i påsken.
  • Ass. fylkeslege kontaktet kommuneoverlege i går vedr. utstyr, prøvemedier og generell opplevelse av situasjonen. SVK fikk god kritikk, fylkeslegen er fornøyd med hjemmesiden og informasjon om vår innsats.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Har hatt møte med rektorer i dag. Slitasje på ansatte ifht. hjemmeundervisning, en utfordrende situasjon både for ansatte og foreldre/foresatte. Må begynne å forberede oss og planlegge for normalsituasjon både ifht. innkjøp av hygieneprodukter, smittevask osv.
 2. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Lekkasje på Sandnes utbedret, for øvrig normal drift.
    
 3. Informasjon fra personalsjef
  • Karanteneoversikt: 9 ansatte, 2 kultur/oppvekst og 7 innen helse, omsorg og velferd
  • Sykefraværsstatistikk tas ut i morgen og presenteres også for kriseledelsen
  • Bemanning på flyplassen er organisert under personalavd.
  • Passasjeroversikt er uforutsigbar ifht. de flyene som er innom flere flyplasser på turen hit.
    
 4. Informasjon fra kontorsjef
  • UDI har gitt SVK over 500 ½-liters flasker med Antibac og over 100 wipes.
  • Innspill til kommuneoverlege og ordfører: De lokale karantenebestemmelsene i Øst-Finnmark bør søkes samordnet med øvrige kommuner i regionen.