Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:30

Møtested:              Skype

Tilstede:

 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Leder KFF Anja H. Øfsti Uglem
 • Havnesjef Eivind Gade-Lundlie
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande 
 • Kommunalsjef og fungerende rådmann Arnulf Ingerøyen 
 • Personalsjef Line Kristoffersen 
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen 
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra smittevernlege
  • Smittesituasjon uendret – ingen smittede.
  • Prøvetakingsrutiner og karantenebestemmelser for innleid helsepersonell er gode.
  • Brakke utenfor sykehuset er midlertidig ikke i drift.
  • Testing av arbeidere fra land med karantenebestemmelser skal bekostes og organiseres av oppdragsgiver selv – dette er ikke helsehjelp (dekket av Helfo).
  • Barn i barnehage – det gjøres fortløpende vurdering ifht. rennende nese/ luftveissymptomer
  • Kirkenesdagene – har hatt møte med bl.a. Kristine Ramberg for informasjon og diskusjon om smittevern, arrangementsbestemmelser, smittevakter, bespisning osv.
 2. Informasjon fra ordfører
  • Får en del bekymringsmeldinger ifht. grensen mot Finland – i går ble tyske bobilturister sendt i retur. Samarbeid med grensemyndighetene? Ordfører kontakter politimesteren om dette for å høre hva som kan gjøres.
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Intet nytt.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Intet nytt.
 5. Informasjon fra havnesjef
  • Informasjon lagt ut på havnevesenets nettside
  • Må bruke kontrolltiltak ifht. adferd på kaiområdene (risikoområder, fartøyer som kommer direkte fra Murmansk til Kirkenes).
 6. Informasjon fra personalsjef
  • Intet nytt.
 7. Informasjon fra økonomisjef
  • Oppdatering på økonomi for juni, skal orienteres i formannskapet i morgen. Er i balanse eller «litt forbi» i fht. det vi har fått refusjon på hittil.
 8. Informasjon fra kontorsjef
  • Stille på nyhetsfronten akkurat nå
  • Kortere rekkevidde på koronarelatert stoff fra kommunen
  • Utelivsaktører har åpnet – politiet har ikke ressurser til å se til at smittevernbestemmelser overholdes, og kommunen har ikke annen myndighet enn det som skjenkekontrollørene utfører i medhold av lov/forskrift. En aktør har meldt bekymring ifht. smittevernbestemmelsene.