Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:15

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona Søndenå (på Skype)
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen (på Skype)
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Kommunalsjef og fungerende rådmann Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent, på Skype)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Ingen nye smittede.
  • Kjerstin M. har hatt opplæring med helsesøstere som skal være smitteoppsporere
  • God testkapasitet
  • Har leger på hjemmekontor
  • Brakka på baksiden av sykehuset ble åpnet kl. 10:00 i dag, Drude skal ta luftveispasienter sammen med legesekretær for å vurdere hvordan dette skal gjøres i påsken.
  • Regner med at vi vil få svar i løpet av helga fra UNN dersom det skulle være nye smittede
 2. Informasjon fra ordføreren
  • Det var møte i tverrpolitisk utvalg i går – utvalget støtter arbeidet som gjøres, og har forståelse for at ting tar tid iforhold til utredninger og dokumenter til politiske møter
 3. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd         
  • Drift som tidligere.
 4. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Prøver å forberede oppstart på skolene
  • Har fått en oversikt over behov i barnehage – har hatt 52 barn denne uka, i neste uke er det meldt behov for 28 barnehageplasser.
  • Beredskapsplan for ulike scenarier i skolen ved oppstart.
  • Ekstra fokus på smittevern fra og med elever tar buss og til og med de er hjemme etter skolegang.
 5. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Drift som normalt.
  • Forespørsel fra Kjerstin M. om lokaler til mulig produksjonssted for smittevernutstyr – det er mulig å bruke tidligere SFO-del ved gamle Sandnes skole, og dette er varslet henne. Dette er også gjort av kostnadsmessige grunner, da det vil bli for kostbart å ha varme på i hele skolebygget (Sandnes skole).
 6. Informasjon fra økonomisjef
  • De som arbeider med saken som skal til politisk behandling må sende over informasjon til Svanhild snarest mulig.
 7. Informasjon fra kontorsjef
  • Press fra sentralt hold fra fagforeninger og NHO – mye spørsmål om disposisjoner kommunen gjør.