Møtetidspunkt:   Fra kl. 12:00 til kl. 12:50

Tilstede:

 • Fungerende kommuneoverlege Espen Kvammen Rafaelsen (på Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland (på Skype)
 • Kommunalsjef Elisabeth Larsen
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Personalsjef Line Kristoffersen
 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Ordfører Rune Rafaelsen (på Skype)
 • Varaordfører Pål K. Gabrielsen
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlegen
  • Samme smittesituasjon som i går. Tatt ca. 150 prøver, færre i dag.
  • Garasjen fungerer godt, vurdere å komprimere slik at det ikke er åpent hver dag, spare ressurser.
  • Lav drift på legesenteret – ø-hjelpskapasiteten økt. God bemanningskontroll.
  • Skal ha veiledningsmøte med fylkesmannen i dag
  • SVK kommer med ny info/video om reiseråd basert på nasjonale myndigheters råd

 

 1. Informasjon fra rådmannen
  • KIMEK – landlov: Henvendelse fra Greger Mannsverk videresendt kommuneoverlege. Det er politimesteren som har vedtatt landlovsnekten, som gjelder med unntak av enkelte samfunnskritiske funksjoner og oljerelatert virksomhet. Kommuneoverlege og havnesjef har felles forståelse om hvordan dette skal håndteres ifht. karantene.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef helse, omsorg og velferd
  • Ingen store endringer i HOV
  • Mange i karantene i hjemmebasert omsorg. Prøver å bruke av liste over personer som har meldt seg til arbeid.
    
 2. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Intet nytt.
  • Har 5 personer til å bemanne flyplassen – gitt beskjed til BCE.
    
 3. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Intet nytt.
    
 4. Informasjon fra personalsjef
  • Karantene: 38 ansatte; 6 i teknisk/adm., 12 kultur/oppvekst, 20 HOV.
  • Omdisponering av ansatte og lønn til disse. De skal fortsatt lønnes der de er ansatt og senere ompostere lønn. Personalsjefen sender ut informasjon til enhetene om dette.
    
 5. Informasjon fra ordfører
  • Formannskapet i morgen kl. 14:00, primært info om status fra kommunen. Kun sak fra Aurora kino til behandling på møtet.
  • Ordinært kommunestyre 15. april.
  • Ekstraordinært formannskap før kommunestyremøtet – vi finner dato.
    
 6. Informasjon fra økonomisjef
  • Det lages info om økonomisk status til formannskapets møte i morgen, og til fylkesmannen i dag.