Møtetidspunkt:   Fra kl. 12:00 til kl. 12.35

Møtested:             Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på Skype)
 • Smittevernlege Drude Bratlien (Skype)
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland (Referent)
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell
 • Kommunalsjef Håvard Lund
 • Fungerende ordfører Pål K. Gabrielsen (på Skype)

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Får oppdaterte oversikter over prøver som tas hver dag i regionen. Nesten ikke noe som er positivt. Er noen få tester lokalt, ingen positive. Er ikke nye påvist smittede.

 

 • Er mange henvendelser angående arrangementer. Sør-Varanger kommune har ingen egne kommunale bestemmelser utover nasjonale standarder. Innbyggere, frivillige lag og foreninger og lokalt næringsliv må lese seg opp på nasjonale standarder for å følge dem.

 

 • UKM 2020: Arrangementet krever betydelig logisitkk fra Sør-Varanger kommune. Det er nasjonale føringer på antall mennesker. Innlosjering i kommunale bygg er utfordrende. UKM skal arrangeres i september, det er vanskelig å forutse situasjonen i september. Arrangør bes om å gjennomføre en risikoanalyse og økonomisk analyse for gjennomføringen som legges frem for kriseledelse. Det skal inkluderes et kostnadsoverslag.

 

 • Åpning av svømmehaller: Det foreligger ingen bransjestandarder for svømmehaller. Det anbefales ikke av kommuneoverlegen å åpne svømmehaller før bransjestandarder foreligger. Skolesvømming er stengt ut skoleåret 2019/20. Kriseledelsen avventer ny bransjestandard og vil ta ny vurdering når det foreligger. Kriseledelsen har tidligere vedtatt å ta en ny vurdering 15.juni.

 

 • Kommuneoverlegen var i møte med fylkeslegen forrige uke. Det er ganske små lager av smittevernsutstyr i kommunene. Sør-Varanger kommune bygger opp ytterligere lageret på smittevernsutstyr.

 

 1. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Besøk på sykehjem: Man fastholder den ordningen som man har nå. Videobesøk og fysiske besøk ved behov og etter avtale.
 2. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Ikke noe nytt. Leirskole vurderes, og man avventer mer informasjon og erfaringer fra andre kommuner.
 3. Informasjon fra kommunalsjef tekniske tjenester
  • Ikke noe nytt. Fylkesmannen har advart om stor flomfare. Vi kan få en situasjon med flomproblematikk, mest sannsynlig Neiden, men også isolert veier andre plasser. Det er mye snø i fjellet. Dette kan gi oss en utfordring mot neste uke.
 4. Informasjon fra personalsjef
 5. Informasjon fra økonomisjef
  • Revidert nasjonalbudsjett – 8,6 millioner i RNB og 400.000,- i skjønnsmidler fra fylkesmannen tidligere.
 6. Informasjon fra kontorsjef
  • Ikke noe nytt.
  • Smittetaxi: Dette er et ansvar som påligger pasientreiser. De har et tilbud fra 08.00 – 18.00, og noe etter 22.00. Den kommunale smittetaxien avvikles ved utgangen av denne uken.
 7. Fra fungerende ordfører: Henvendelse fra Kirkenesdagene. Det er en kommunikasjon med kommunen.