Møtetidspunkt:    Fra kl. 12:00 til kl. 12:45

Møtested:              Møterom Garsjøen

Tilstede:

 • Kommuneoverlege Mona S. Søndenå (på telefon)
 • Smittevernlege Drude Bratlien
 • Rådmann Nina B. Øvergaard
 • Kontorsjef Magnus Mæland
 • Økonomisjef Svanhild A. Lande (på Skype)
 • Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (på Skype)
 • Konstituert kommunalsjef Jorunn Sandhell
 • Personalsjef Line Kristoffersen (på Skype)
 • Formannskapssekretær Siv M. Wollmann (referent)
 • Daglig leder for Barentshallene Audun Andersen til kl. 12:15

 

Fast agenda:

 1. Informasjon fra kommuneoverlege
  • Uforandret smittesituasjon
  • En del henvendelser av ulik karakter – eks. Kirkenesdagene, de 45 minuttene for kor og korps osv. Ser at folk har satt seg godt inn i regelverk og veiledere.
  • 17. mai: De korpsene som skal spille, kan stå sammen på torget, men med avstandsbegrensninger.
    
 2. Informasjon fra smittevernlege
  • Veileder for idrettsanlegg kommet, med de samme grunnprinsipper: Hold avstand, håndhygiene, ikke møt opp om du er syk.
  • Mulig å åpne for inneaktivitet, men rutiner må være på plass.
  • Har utarbeider smittevernveileder for pensjonistforbundet i kommunen.
  • 20 personer pr. treningsgruppe inne og ute, kan ha flere grupper så lenge avstandskrav kan opprettholdes.
  • Reduserte krav til renhold til stativer osv. utendørs.
  • Kriseledelsen støtter utredningen fra smittevernlege og daglig leder ved Barentshallene ifht. åpning av idrettsanlegg . Viktig med gode rutiner og god kommunikasjon med leietakere ifht. smittevernbestemmelser og voksen tilstedeværelse.
  • Bassenget stengt til 15. juni slik kriseledelsen har vedtatt tidligere.
  • Viktig ved oppstart: Kommuneoverlege må ha beskjed om hvordan håndtering av spyling av dusjhoder osv. skal foregå når garderober åpner.
  • Spørsmål om beredskap i garasjen i løpet av sommeren: Rådmannens ledergruppe har besluttet å gi inntil kr 50.000,- for å bemanne garasjen. Det praktiske, samt rekruttering ivaretas av kommuneoverlege. Notat om dette sendes fra økonomisjef til kommuneoverlege.
    
 3. Informasjon fra Barentshallene
  • Utetrening, hovedsakelig KIF og HIL på Kirkenes stadion.
  • Utfordringen er uorganisert aktivitet, har smitteverntiltak og tilstedeværelse, men vanskelig å opprettholde ifht. disse.
  • Mulig oppstart 2 dager pr. uke fra mandag neste uke.
    
 4. Informasjon fra rådmannen
  • Det er sendt ut informasjon til alle enheter om hjemmekontor.
    
 5. Informasjon fra kommunalsjef for helse, omsorg og velferd
  • Koronatelefonen: Det har vært veldig lav aktivitet. Kommunepsykolog spør om denne kan avvikles nå ifht. at skolene er åpnet. Kriseledelsen vedtar å avvikle ordningen, og dette kommuniseres ut på nett.
    
 6. Informasjon fra kommunalsjef oppvekst
  • Har åpnet det aller meste – unntatt dans og teater på kulturskolen. Smittevernlege informerer om at disse ordningene kan gå inn under veilederen for idrett, og at de dermed kan iverksettes.
  • Det har gått greit ifht. åpning av skolene.
    
 7. Informasjon fra personalsjef
  • Intet nytt.
    
 8. Informasjon fra økonomisjef
  • Revidert statsbudsjett kom i dag og lønn er postert i dag: 8,6 mill. er ført på prosjektet i regnskapet hittil, inkl. selskapene. Skattetap ikke hensyntatt. Fått tilført 7,3 mill. hittil. Vil få en liten del på revidert statsbudsjett.
    
 9. Informasjon fra kontorsjef
  • Rydder på hjemmesidene.
  • SVU kan ikke bidra så mye de neste ukene ifht. informasjon.
  • Går i lavdrift på kommunikasjon ifht. korona akkurat nå – ser på gjenbruk av informasjon ifht. normal drift.
  • Aktivitetskortordningen legges ned etter hvert.
  • Midtveisevaluering – melder inn behov for inntil 25.000,- for å kjøpe hjelp til sammenstilling. Dette er ikke lovpålagt, men ønsker å evaluere mens dette ennå er ferskt, og ser også dette i sammenheng med den historiske verdien dette vil ha. Alternativet er en større kostnad ved sluttevaluering. Metodikk? Skal dette sammenlignes med andre? Skal vi lære noe av dette? Kriseledelsen ber kontorsjef saksutrede ifht. tilbydere, hva skal evalueres, hva er målet, kostnader, se dette i fht. hvilke kommuner har vi samarbeidet med.