Vi vil starte vaksinering av 16 og 17 åringer, årskull 2004-2005, på Kirkenes videregående skole torsdag 2. september. Dette vil skje i skoletiden og du vil få beskjed fra din lærer når det er tur for din klasse. Du vil få påfyll med dose to etter 8 uker.

Anbefaling fra helsemyndighetene:  «Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke. Vaksine vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn. Personer er helserettslig myndig når de fyller 16 år. Ungdommer som har fylt 16 år, kan derfor selv bestemme om de ønsker å vaksinere seg. Dersom de er under 16 år må de som har foreldreansvaret (oftest begge foreldrene) samtykke til vaksinasjon. Det skal legges stor vekt på hva ungdommer under 16 år selv mener.» 

Kildehttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilbyr-koronavaksine-til-16-og-17-aringer/id2868049/