Smittevernlege Drude Bratlien bekrefter at det er et pågående utbrudd på en bedrift i Sør-Varanger:

Bedriften det dreier seg om har rundt 20 ansatte. Foreløpig har 5 fått påvist positiv hurtigtest og er isolert. Virksomheten holder åpent, de ansatte er vaksinert og tester seg daglig hele uken.

De som har testet positivt er vaksinert og erfaringsmessig får man da færre symptomer og kortere sykdomsperiode, men man må likevel være isolert

Smittekilden for bedriften er på et arrangement utenfor Troms- og Finnmark.

Det siste tilfellet er smittet i forbindelse med reise. Kommunen anser det som mulig at det vil komme flere tilfeller i uken som kommer. Det er viktig at innbyggere har lav terskel for å teste seg ved symptomer eller etter reise i områder med økt smittepress, dette er den aller viktigste måten å begrense smitte på.