Kommuneoverlegen oppfordrer til at lag og foreninger ikke avholder årsmøter og andre aktiviteter som samler mennesker i ukene fremover.

De som skal avholde arrangementer eller møter som samler grupper av mennesker bes sette seg inni  de råd og anbefalinger som gis på kommunens hjemmeside, angående hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Kommuneoverlegen anmoder om at slik aktivitet begrenses.


Kommunalt reisestopp
Det innføres reisestopp i all kommunal regi utenfor tjenesteområdet Sør-Varanger kommune. Unntak er reiser for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.

Større interne møter skal avholdes på videokonferanse.

 

Pressekontakt for Sør-Varanger kommune: Kontorsjef Magnus Mæland, 97080054, magnus.maeland@svk.no

For faglige spørsmål angående Korona-viruset send mail til smittevern@svk.no.

Sør-Varanger kommune har i dag ingen påviste smittet av Korona-viruset. Kommuneoverlege, smittevernlege og ordfører ber om at alle nå er med å bidrar i en felles dugnad for at vi i Sør-Varanger skal holde dette nivået lengst mulig.

Ta ansvar for egen håndhygiene og hostehygiene, da tar du ansvar for å bidra til mindre smitte.  Følg med på nyhetene, regjeringen har informert om at det vil komme tiltak som man tidligere ikke har sett i fredstid.

Kriseledelsen skal ha nytt møte i dag klokken 14.00. Situasjonen følges fortløpende og tiltak vurderes kontinuerlig.