Sør-Varanger kommune innbyr til anbudskonkurranse for anskaffelse av konsulent til å foreta en utredning av drift og organisering ved kommunale idretts- og aktivitetsanlegg.

Oppdraget omfatter en ekstern utredning av dagens driftsmodell hvor Teknisk (FDV), Barentshallene KF og Kultur og fritidsenheten står sentralt i driften og organiseringen av de kommunale idretts- og aktivitetsanleggene. Målsetningen er å «bedre kompetanse og samarbeid» mellom de tre enhetene. Det ønskes derfor en utredning som svarer på om dagens drift og organisering er kostnadseffektiv, har god rollefordeling, har effektiv samhandling og kommunikasjon og er formålstjenelig for publikum/tjenestemottakere. Oppdraget skal resultere i en anbefaling av tiltak som kan iverksettes for å opptimaliesere drift og organisering ved idretts- og aktivitetsanlegg i Sør-Varanger kommune.

Det kan ikke gis tilbud på deler av oppdraget.

Konkurransen reguleres av lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransen gjennomføres som en åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser og tilbudsbestemmelser som følger av dette konkurransegrunnlaget.

Søknadsfrist 14.10.21 kl. 1200

For å få tilsendt konkurransegrunnlag bes det ta kontakt med kultur og fritidskonsulent Jørn Arne Gjertsen på e-post: jogj@svk.no, mobil 400 48 594.