Den 25. oktober i år er det 75 år siden den Røde Arme marsjerte over grenselinja mellom Norge og Russland og frigjorde det okkuperte Finnmark. Siden i vinter har prosjektleder Karoline Heggedal jobbet med å sette sammen programmet for markeringene i oktober. 
 
Nå er det bekreftet at både Hans Majestet Kongen og statsminister Erna Solberg vil være til stede under markeringen den 25. oktober. 
 
Det vil være aktivitet allerede fra september, men selve frigjøringsuka er fra søndag 20. til søndag 27. oktober, der frigjøringsdagen den 25. oktober blir mest hektisk. 
 
− Det er utrolig mange involverte og mye som skal sys sammen for å få et smidig arrangement. Oppå det hele har vi utfordringen med været, som ingen av oss styrer, sier Heggdal. 
 
Et viktig mål med frigjøringsmarkeringen er å videreføre kunnskapen om den dramatiske krigshistorien i Sør-Varanger til de unge. Det har alltid vært prioritert å invitere flest mulig veteraner og tidsvitner til markeringene av frigjøringen. For hvert femte år når det er store markeringer, blir det naturlig nok færre og færre mennesker i live som har opplevd krigens herjinger.  

− At det blir stadig færre tidsvitner viser hvor viktig det er å bruke denne anledningen til å sette fokus på krigshistoren slik at vi slipper å oppleve noe lignende igjen, sier Harald Sørensen som er enhetsleder for kultur og fritid i Sør-Varanger kommune.
 
Norge og Russland har historisk hatt veldig tette og gode bånd i nord, uavhengig av hva som har skjedd i resten av verden. Hendelsene i oktoberdagene i 1944 i og det påfølgende året er et av de sterkeste eksemplene på dette. 
 
Spørsmål om frigjøringsmarkeringen kan rettes til

- Harald Sørensen, enhetsleder for kultur og fritid, tlf: 918 14 958 
- Karoline Heggedal, prosjektleder Frigjøringsjubileet 75-års markering, tlf: 926 01 423