Sannsynligheten er i alle fall stor for at du kommer i kontakt med noen som har et nært forhold til temaet.
 
Å ” håndtere” homofili handler ikke bare om hvordan man forholder seg til homofile og lesbiske, men også hvordan man møter homofile og lesbiskes barn, søsken, foreldre, venner, naboer, arbeidstakere osv. Og ikke minst hvordan du møter mennesker -som sliter med å tørre å være åpen om sin seksuelle legning og som kanskje trenger din hjelp.
 
Som foreleser på konferansen har vi fått Hanne Børke-Fykse, hun er utdannet sosionom og er prosjektleder for Rosa Kompetanse i landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring(LLH)
 
På konferansen vil vi ta opp spørsmål som;
- hvordan snakker vi om dette. Praktiske råd!
- er det egentlig så spesielt å være lesbisk/homofil?
- hvordan kan man vite hvem som er det?
- hva gjør man når man tror at noen er det?
- Finnes det noe som er veldig dumt eller veldig lurt å si eller gjøre?
- Hvorfor skal vi egentlig kunne noe om det i det hele tatt?
 
Dette og mye mer vil bli tatt opp på konferansen.
 
Vi vil invitere dere til en dag med fokus på homofili og på egne holdninger og hvordan vi praktisk forholder oss enten i vårt arbeid eller som privatperson i interesseorganisasjon, idrettslag etc. Vi ønsker at flest mulig kan dra nytte av konferansen og tror det er spennende at  både fagfolk og frivillige kan møtes til felles skolering.
-2-
 
Praktiske opplysninger:
Konferanseavgift: kr. 300.- som inkluderer en enkel lunsj, kaffepauser og dekning av konferanseutgifter.
 
Påmelding: Så snart som mulig og senest innen torsdag 6 desember
 
Påmelding til: Familierådgivningskontoret i Sør-Varanger på mail(helst);
sor.varanger.familierad@bufetat.no
(tlf. 78995770, faks 78995780)
 
Vi trenger opplysninger om:
Navn på deltaker(e)
Arbeidsplass(organisasjon)
Mailadresse/tlf.
Hvor fakturaen på konferanseavgiften skal sendes.
 
 
Vi ønsker dere velkommen til konferansen!