En avgjørende faktor for kvalitet, for godt pedagogisk arbeid og for omsorg og trygghet i barnehagene, er et kompetent personale. Det er i dag ca 140 ansatte i barnehagene i Sør-Varanger.  Med den utviklinga som skjer innen sektoren og de forventninger og krav som stilles til kvalitet så trenger ansatte faglig påfyll og utviklingsmuligheter.

I tråd med målsettingen om høy kvalitet i barnehagen, har regjeringen satt i gang et arbeid med et kompetanseløft i barnehagesektoren. Hensikten er å støtte og styrke kompetanseutviklingen lokalt i en periode med vesentlige endringer på barnehageområdet.  Kommunestyret i Sør-Varanger har bevilget kr 300 000 til kompetanseutvikling i barnehagene i 2007.

På planleggingsdagen mandag 20.08.07 hadde Marit Sundelin fra Høgskolen i Tromsø kurs for alle assistenter og de som ikke arbeider i lederstillinger i barnehagene. Tema var:

Språklig bevissthet og språkstimulering.

Barn tilegner seg språk i samspill med andre. Barn trenger allsidige erfaringer med språk, både sammen med voksne og barn. Viktige aktiviteter: musikk, fortelling, samtale, høytlesing, lek, mulighet for (leke)skriving.

Disse temaene skal det jobbes med i alle barnehagene. Assistentene har fått mellomoppgaver som følges opp med veiledning. Nytt kurs med dette tema følges opp på neste planleggingsdag 26.oktober.

Pedagogiske ledere og styrere hadde tema:

Barnehagen - en lærende organisasjon?

Foreleser her var styrer i Kirkenes barnehage Bodil Labahå. Hun har nylig avsluttet master i barnehagepedagogikk ved Høgskolen i Oslo og i den forbindelse kunne vi med stolthet invitere henne som foreleser.

Oppsummering av en lærende organisasjon:

* Hvor personalet stadig utvikler sine muligheter

* Hvor nye og utvidede / romslige tankemønster blir utviklet

* Hvor kollektiv høyttenkning er satt fri

* Hvor personalet lærer hvordan de lærer sammen - en struktur....

Læring:

* å skape rom for samhandling

* et bevisst forhold til egen refleksjonsprosess

* å møte anerkjennelse for sine uttrykk......

* å møte uttrykk med anerkjennelse.......