Relasjon som vågestykke – læring om seg selv og andre

utfordringer med tanke på de yngste barnas medvirkning

 

 

I.Relasjonsforståelse – om betydningen og gjensidighet i  relasjonsprosesser

 

-        Et vågestykke for barn ?

-        Et vågestykke for voksne ?

 

 

II. Læringsperspektiv

 

-        Medlæring

-        Læring ved observasjon, imitasjon

 

 

III. Utfordringer i arbeidet med de yngste

 

-        Rett til medvirkning –hva betyr det?

-        Hva kan være utfordringer for de voksne?

 

 

Relevant litteratur:

 

Bae, B. (1992). Relasjon som vågestykke. In B. Bae & J. E. Waastad (Eds.), Erkjennelse og anerkjennelse (pp. 33-60). Oslo: Universitetsforlaget

Bae, B.(2004). Dialoger mellom førskolelærer og barn- en beskrivende og fortolkende studie.  Høgskolen i Oslo, HIO rapport nr. 25, 2004.

Bae,B.(2006). Perspektiver på barns medvirkning i barnehage, I B.Bae, B.Eide og N.Winger,A.E.Kristoffersen: Temahefte om barns medvirkning, Oslo: Kunnskapsdepartementet, s. 6-27.

Sandvik,N.(2007)De yngste barnas medvirkning i barnehagen, i BARN, nr. 1, Norsk senter for barneforskning

Sandvik,N og Johannesen, N(2008) Små barn og medvirkning- noen perspektiver, Oslo: Cappelen forlag

Schibbye,A.(2002) Dialektisk relasjonsforståelse, Oslo: Universitetsforlaget