Kirkenes videregående skole har nå bekreftet at det blir kursstart for BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET tirsdag 22. mai 2007.

Av totalt 31 søkere har nå 21 fått tilbud om dette kurset.

Dette er et viktig bidrag til å øke kvaliteten i barnehagene og SFO i Sør-Varanger.

Rekrutteringsarbeidet vil fortsette med sikte på å få tilstrekkelig elevgrunnlag for et nytt kurs, fortrinnsvis med oppstart i januar 2008.