Ordinær saksliste til kommunestyret

Følgende saker utgår:
034/10 - Eiendomsskatt - utvidelse av eiendomsskatteområdet
036/10 - ØFAS - endring av selskapsform

Tilleggssakliste til kommunestyret