si at vi pr. i dag forventer et regnskapsmessig overskudd på ca. 10. millioner kroner. Dette er et adskillig bedre resultat enn opprinnelig forutsatt. I hovedsak skyldes det at kommunen har fått mer i momskompensasjon enn opprinnelig budsjettert. Men innsparinger på lønn og andre områder har også gitt positive bidrag. Vi kommer tilbake med nærmere omtale av regnskapet når det foreligger.