Politikerne har hatt saken opp til diskusjon,både i egne partifora og i Det faste utvalg for plansaker i tiden etter årsskiftet.Det forventes at arbeidet skal være ferdig før sommerferien.