Enhet for beredskap har det overordnet ansvaret for all beredskaps- og sikkerhetsarbeid i Sør-Varanger kommune og skal bistå enheter og avdelinger i dette arbeidet. Et helhetlig og systematisk beredskapsarbeid er et sentralt ansvar for enheten. Enhetsleder for beredskap skal drive beredskaps- og sikkerhetsarbeidet fremover, og skal sørge for gode synergieffekter med 110-sentralen og Sør-Varanger brann og redning både for Sør-Varanger kommune og alle kommuner i region Finnmark som har en tilknytningsplikt til 110-sentralen.

 

Eivind Gade-Lundlie har en lang og allsidig erfaring fra kommunal forvaltning, de 12 siste årene som enhetsleder, og nå daglig leder, for havnevesenet.

 

- Jeg ser fram til å ta fatt på nye oppgaver og funksjoner i Sør-Varanger kommune, og til samarbeid med andre beredskapsinstitusjoner lokalt og regionalt. Dette er en meget spennende stilling, og et viktig arbeid for kommunen, sier Gade-Lundlie.

 

Gade-Lundlie vil tiltre stillingen høsten 2020.