Dette er et årlig seminar for kommunene Troms og Finnmark som er konsertarrangører av Hålogaland Teaters forestillinger.

Foruten en evaluering av årets forstillinger, ble også programmet for 2013 presentert. Iren Reppen går av som teatersjef og erstattes av Nina Wester fra januar 2013. Wester presenterte Hålogaland Teaters visjoner. Blant annet pekte hun på at teateret ønsket å ”sprenge grenser” .

Deltakerne fikk også gleden av å overvære publikumsuksessen Les Miserables
Sør-Varanger kommune var representert ved spesialrådgiver Nils Edvard Olsen og virksomhetsleder for allmenn kultur, Harald Sørensen