Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet bosetter flyktninger som kommer til kommunen.

Kommunestyret har vedtatt at vi skal bosette 140 flyktninger i 2022.

Nå er IMDi kommet i gang med fordelingen av Ukrainske flyktninger, og vi får daglig anmodninger om å bosette flyktninger.

Vi trenger flere hus/leiligheter.

Har du mulighet til å leie ut? Henvend deg til Kirkenes flyktning- og kompetanseenhet.

Telefon: 78971929