Vi inviterer lag og foreninger i Sør-Varanger til å komme med innspill til handlingsdelen. Alle som har planer om å søke spillemidler i år eller i årene fremover bør spille inn sine behov. Sør-Varanger kommune ønsker en oversikt over idretts- og aktivitetsanlegg som man planlegger å bygge på kort og lang sikt. Merk: For å kunne søke om spillemidler må prosjektet være omtalt i planen.  Se kommunens hjemmeside www.svk.no for mer informasjon og hva som forventes av innsendt data. Handlingsdelen vil senere bli lagt ut til ordinær høring i henhold til plan- og bygningsloven. Innspill sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no. Innspill merkes IRJE/innspill handlingsdel Frist for innspill: 2. august 2020 For spørsmål ta kontakt  med idrettskonsulent  Irene Falck Jensen : irene.jensen@sor-varanger.kommune.no eller mob 957 57 577