På bakgrunn av nasjonale anbefalinger har kriseledelsen i møte 8.mai 2020 gjort følgende beslutning:

 

 • Hjemmekontor for kommunalt ansatte avsluttes hvis man kan opprettholde de nasjonale avstands- og smittevernsbestemmelsene.
  • Fleksible løsninger for arbeidstid kan vurderes av hver enkelt avdeling/enhet.
  • Det oppfordres til å bruke digitale løsninger som Skype for å gjennomføre møter.
  • Dersom man selv er i karantene, eller har barn som er i karantene, skal hjemmekontor fremdeles benyttes.

 

 • Kommunale bygg vil fortsatt være stengt, men det åpnes for at brukere og besøkende kan komme inn etter avtale med saksbehandler.
 • Ingen kommunale bygg, som skoler, vil være tilgjengelig for utleie.
 • Idrettshaller i regi av Barentshallene KF er fortsatt ikke åpent for idretts- og treningsaktivitet. Avklarte aktiviteter med Barentshallene KF gjennomføres som avtalt. Idrettshallene tar sikte på åpning innen utgangen av mai.
 • Man finner informasjon om besøk til sykehjem på denne siden: https://www.svk.no/besoek-paa-sykehjem.6310303-17830.html