Med bakgrunn i stadige mediaoppslag, forskningsrapporter pluss egne erfaringer har vi i Knausen barnehage lenge vært opptatt av å ivareta barnas helse på ulike måter. Forskningen viser at barn får hyppigere og tidligere sykdommer som kan relateres til mangelfullt kosthold og liten fysisk aktivitet. Eksempler kan være diabetes, hjerte-og kar sykdommer, fedme og konsentrasjonsproblemer. Barnehagen har et spesiellt ansvar for barnas helse; i tillegg til fysisk aktivitet (Rammeplan 1996), og vi tar dette på alvor!

Barnehagen arrangerte en felles temakveld som tok for seg kosthold, tannhelse og fysisk aktivitet blant barn, for alle foreldre og personale i de tre barnehagene på Hesseng vinteren 2003. Videre har vi arbeidet internt i barnehagen med kosthold på personalmøter og på planleggingsdag.

Ei egen "kostholdsgruppe" er opprettet internt i barnehagen for spesielt å arbeide med dette tema. De skal innhente kompetanse som skal videreføres i barne- personal-og foreldregruppa. Eks. lage praktiske pedagogiske opplegg for barna i ulike aldre, lage forslag til varierte og sunne måltider/menyer i barnehagen.

Vi vil først og fremst gi barna kunnskap og gode holdninger i forhold til kosthold og ernæring, i tillegg til at vi viser dette i praktisk handling i hverdagen.

I mars måned la Knausen barnehage om kostholdet.Miljø fra matbordet på Knaysen barnehage

Vi er enda i startfasen, men har allikevel inført mange gode endringer.

I barnehagen er det i løpet av ett år mange festligheter hvor barna spiste mye søtsaker; eks. kaker, is og saft. På ei avdeling kan det for eksempel være opptil hele 25 bursdagsfeiringer, pluss at mange av de samme barna feirer to ganger samme dag. En gang i barnehagen og seinere på ettermiddagen hjemme hos bursdagsbarnet.

Nå fokuserer vi mye mer på selve innholdet i de ulike feiringene, istedenfor at bespisningen blir det sentrale for barna.

For å ta eksempel i forhold til bursdagsfeiringene;

Flagg blir hengt opp ute, ballonger og banner med barnets navn og alder hengt opp inne. Barnet er i sentrum hele dagen; det får bursdagskrone, er med på pynting og får være ordensbarn. Barnet går først i bursdagstoget og får velge bursdagsleker. De andre barna lager tegninger til barnet som settes i en egen perm som barnet får med seg hjem. Barnet får velge mellom ulike mattilbud : brød, rundstykker, grove vafler m.m. med godt pålegg, sammen med frukt og grønnsaker som er tilberedt på en "morsom" og innbydende måte. Se bilder.

Istedenfor som før at bursdagsmaten kom i tillegg til frokost/lunsj er dette måltidet bursdagsmaten; et fullverdig lekkert og sunt måltid.

Ellers i hverdagen varierer vi i brødtyper, og tilbyr barna mer grønt, i form av grønnsaker, salater m.m. Frukt er allerede en naturlig del av kostholdet.

Vi arbeider med å presentere maten på en slik måte at barna vil smake på nye sorter!! Eksempel lage mattog med vogner som har forskjellige innhold av grønt, frukt, rundstykker…Kjøpe inn småfat i fine farger til hvert av barna, drikkeflasker osv.

Saft og syltetøy er ikke lenger en del av menyen.

Foreldrekaffen som innholdt kaffe og kaker, er nå erstattet med foreldrefrokost og foreldresuppe. Den uformelle kaffekoppen serveres selvfølgelig når det måtte ønskes.

Den tradisjonelle sommerfesten og kulturkafeen vil bli et unntak. Her vil vi servere og selge kaker. Da vil barna oppleve at det er forskjell på hverdag og fest!

Kirsten, leder i barnehagens samarbeidsutvalg og mor til Maja sier: " Dette er utelukkende positivt. Barnet mitt tilbringer store deler av dagen i barnehagen, og da er det godt å vite at barnehagen ikke bare er et oppholdssted, men et sted hvor man jobber bevisst, og engasjerer seg til barnas beste"

"Som mor til Ola 2 år er jeg veldig glad for at han får gå i en barnehage hvor de er bevisste på kostholdet. Når en vet at vi i dag får i oss alt for mye sukker, er det flott at barnehagen er med og bidrar til gode kostholdsvaner. Det gjør jobben for oss hjemme også lettere , sier Marit."