Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Du kan søke om erstatning for produksjonssvikt som er forårsaket av klimatiske forhold som du ikke kan sikre deg mot. Før du søker må du melde fra til kommunen om svikten.

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

 • avlingssvikt
 • svikt i honningproduksjonen.

Eksempler på klimabetingede skader er

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost 
 • dårlig blomstring for honningproduksjon.

Målgruppe

Landbruksforetak som
 • er registrert i Enhetsregisteret
 • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Kriterier/vilkår

Ordningen gjelder dersom:
 • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
 • Produksjonen må være mindre enn 70 % av gjennomsnittsproduksjonen per bikube.
 • Foretaket drives faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
 • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden
 • På skadetidspunktet må du ha oppfylt vilkårene for å få produksjontilskudd.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er lagt opp til at du kan søke via Altinn. Du kan også søke ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Saksbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes statsforvalteren, som avgjør saken.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder statsforvalteren sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2024 09:11