Hvordan vil Kirkenes sykehus se ut om 20-50 år? Hvilke utfordringer vil man stå ovenfor og hvilke hjelpemidler i form av blant annet medisiner er tilgjengelig?

Modeller og tegninger viser hvordan framtidens ansatte og brukere av sykehuset vil ha det.
Elever på 5, 6. og 7. trinn ved Bjørnevatn og Tårnet skole står bak bidragene til utstillingen.
Bjørnevatn skole har laget modeller av Kirkenes sykehus. Her finner vi tegninger av menneskekropper, ”armologer”, ambulanse med englevinger og mye, mye mer!
I tillegg er det utstilt gamle gjenstander som ble brukt ved sykehuset for lenge siden.

Utstillingen er vel verdt å se og er åpen hele desember måned på hovedbiblioteket.