Flyktning- og kompetanseenheten er den enheten i kommunen som bosetter og etablerer flyktninger. Flyktninger får delta i et Introduksjonsprogram hvor de lærer om det norske samfunnet, og de får språkopplæring for å lære norsk slik at de kan gå videre på skole eller komme ut i arbeid. Enheten tilbyr også grunnskole for voksne. Det er voksne deltakere som får opplæring hos oss.

Vi har nå vokst oss ut av de lokalene vi har leid de siste årene (kinobygget). Vi takker vår utleier, Coonor AS, for et veldig positivt og fint samarbeid. Nå er vi klare til å flytte til gamle Sandnes skole. Her har Teknisk etat med flere firmaer inne, jobbet for at vi skal få et bygg som er mest mulig tilpasset vår virksomhet.

I august/september flytter vi inn. Vi regner med å kunne starte opplæringen med våre deltakere på Sandnes i uke 36.