Hva som oppleves som belastning er individuelt. Belastning kan være lite kontroll over egen arbeids- eller livssituasjon, kanskje opplever du tidspress, vansker i forhold til dine nære, sykdom, sorg, livskriser. Belasting er en ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer og den opplevde situasjonen. En opplevelse av manglende kontroll og mestring.

Passer kurset for deg?

Kurset er utarbeid slik at du lærer deg metoder og teknikker som du kan benytte for å bedre kunne regulere og mestre dine belastninger i hverdagen.

Om du lever med stor belastning på et område i livet, virker dette inn på din væremåte og mestring på andre områder. Å leve med belasting over tid kan gi konsekvenser. Du kan få fysiske symptomer som muskelspenninger, hodepine, mageproblemer, føle deg sliten, ha søvnvansker, urolighet og rastløshet. Det kan påvirke følelsene dine ved at du føler mindre glede, er irritabel og nedstemt. Tankemessige utfordringer kan være konsentrasjonsvansker, bekymring, grubling og vansker med å ta avgjørelser.

 

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er basert på stressteori og kognitiv teori, og gir en forståelse for sammenhengen mellom belasting, mestring og stress.

Oppmerksomheten rettes mot å identifisere belastninger, håndtering av disse, samt konsekvenser av ulike mestringsstrategier.

Du får kartlegge dine egne belastninger og blir kjent med egen mestrings- og tankestil.

 

 

Du får lære metoder og teknikker som du kan benytte for å bedre håndtere hverdagen din.

  • Et viktig element på kurset er å lære, kjenne igjen og endre tanker som vedlikeholder og forsterker belastinger, slik at du blir bevisst på egne mestringsstrategier.
  • Sammen har vi fokus på aktiviteter hendelser eller opplevelser som gir glede.
  • Å ta vare på seg selv ved å sette grenser, for seg selv og for andre, er en viktig del av kurset.

Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer i kursgruppen. Du deler det du ønsker. Hjemmearbeid i kursboka er en viktig del av kurset. Både fordi du selv får muligheten til å jobbe med dine egne utfordringer alene, men også fordi alle deltakerne på kurset må ha lik forståelse for de teknikkene og metodene som læres på kurset.

 

Praktisk informasjon

Kurset ledes av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke.

Det er vanligvis 10-14 deltakere på hvert kurs.

Kursboka Kurs i mestringa av belastning, er obligatorisk, og blir brukt aktivt gjennom hele kurset.

 

Oppstart 06.02.2020 kl. 11.00

Spareland 2.etg, psykisk helsetjeneste

 

Det er en egenandel på kroner 300,- for å delta på KiB-kurs. Da får du kursboka, samt kaffe og noe å bite i på kursdagene.

 

Kan dette være noe for deg? Ta kontakt med:

Anita Gade-Lundlie eller Line Bednarczyk

Psykisk helsetjeneste - Sør-Varanger kommune

Telefon: 98268437 eller 93420434

Mail: aka@svk.no eller linb@svk.no