Kartkopieringsmaskinen på Rådhuset er ødelagt, og vil muligens ikke bli erstattet. Dette betyr at kopiering av kart større enn A3 må foregå i regi av andre aktører.