Sør- Varanger kommune har stort behov for flere tilkallingsvikarer i barnehagene, og ønsker med dette å arrangere et informasjonsmøte for å orientere om hva det vil si å jobbe i barnehage.

Påmelding til:

kirkenesbh@svk.no

 

For mer informasjon ta kontakt med:

Yngvil Seipæjærvi,
Enhetsleder Kirkenes barnehage

Tlf. 789 71 950