Kirkenes Storkjøkken er et aksjeselskap eid i fellesskap av Sør-Varanger kommune og Finnmarkssykehuset. Selskapet leverer all mat og drikke til kommunens institusjoner og heldøgns bemannede omsorgsboliger, i tillegg til at de produserer middag til enkeltbrukere i hjemmebasert omsorg etter vedtak. I dette ligger også kaker og annen kos til institusjonene, på helgedager og høytidsdager slik som 17. mai.

Storkjøkkenet vil også i år levere kake til kaffen på 17 mai og for å sikre at institusjonene har nok kake, har de selv bestilt en del kaker for å supplere.

Sør-Varanger kommune opplever nå et stort engasjement rundt kaker til institusjonene og de heldøgns bemannende omsorgsboligene, og dette er noe vi setter stor pris på. Flere bedrifter har tatt kontakt med hensikt om at de ønsker å sponse kaker til institusjonene. Dette er mulig ved å gi gjennom kommunens gavefond .Dette fondet benyttes i all hovedsak til blomster og pynting rundt og inne på institusjonene, samt eksempelvis kake og mat ved ulike anledninger. Om du ønsker å donere midler til dette formålet er kontonummeret 4930 1383281, donasjonen merkes med «Gaver sykehjem»