JULEHILSEN
Som nyvalgt ordfører er det for meg en ære og glede å få ønske alle kommunens innbyggere, i by og grend, liten som stor, ei ordentlig god og ikke minst fredelig jul.
Jula er i vår kristne kultur et av årets store høytider, kanskje den aller største,og vi feirer jul til minne om Jesu fødsel for vel to tusen år siden. Dette kan være vel verdt å minnes  i ei tid da de fleste av oss har mye av mangt, og vi på flere måter har jul hele året.
For noen er imidlertid jula ei tung tid. Noen har mistet en eller flere av sine nærmeste, og for disse blir julen preget av savn og lengsel. På sitt vis er nok lystenninga på våre kirkegårder en av våre vakreste juleskikker, og når julekvelden senker seg og alle lys står og brenner i mørket er det nok mange som kjenner seg rørt i hjertet.
Frelsesarmeen ha all ære for sitt arbeid i forbindelse med jula. Ikke minst blir julemiddagen noen dager før selve julaften et lite lys i mørket for de som deltar der.
Julen er en vakker tid, der vi koser oss sammen med de vi er nære, og det er lov å glede seg og ha forventninger. Det er lov å spise godt og slappe ekstra av i en ellers så stri hverdag. De fleste av oss har så mye å være glade for, og det er lov å vise den gleden. Vis den gjerne ved å besøke en venn eller slektning. Gi i gave litt av din tid,- en god samtale over en kaffekopp er en verdifull gave for mange av oss. Det er ved å gi at man får!
La jula 2011 bli ei fredelig jul, preget av varme og omsorg. Ta vare på hverandre, nyt høytiden og bruk litt av den til ettertanke og takknemlighet over hvor heldig vi er i vårt hjørne av verden.
En god og velsignet jul til dere alle!
En spesiell hilsen går til alle i Sør-Varanger som skal jobbe i jula!
Cecilie Hansen
ordfører