Torsdag 7. oktober hadde kommunen sitt årlige erkjentlighetsjubileum. Kommunen hedret både sine ansatte som har 25 års tjeneste i kommunen og takket av alle som har blitt pensjonister det siste året. I midten har vi Toril Degerstrøm som har hele 53 år i kommunens tjeneste.

Takk for innsatsen gjennom mange år!