Tema for verkstedet: Utfordringer, muligheter og mål

0900    VELKOMMEN TIL SAMLING!

 • Åpning ved Ordfører Rune Rafaelsen

 • Formålet med samlingen; om kommunens behov for en helhetlig næringspolitikk

 • Opplegget for samlingen ved prosessleder Anne-Britt Ruderaas

 

0915    OM MULIGHETER OG UTFORDRINGER

 • Hva sier tallene og hva bygger vi det videre arbeidet på? Næringsrelevant statistikk og vedtatte planer/føringer ved Stig Ulvang

 • Sør-Varanger kommunes utfordringer og muligheter sett fra Kirkenes næringshage AS (Guro Brandshaug) og Sør-Varanger utvikling AS (Kenneth Stålseth

 •  

 • Prosess med deltakerne

 • Hva er viktigst?

 • Hvor har man det største forbedringspotensialet?

 

1100    OM AMBISJONER

Hva er framtidbildet av Sør-Varanger kommune og Kirkenes når kommunen og næringslivet i samarbeid har lyktes med sin næringspolitikk?

 • Hvilke målbare milepæler er nådd?

 • Hva kjennetegner næringslivet?

 • Hva kjennetegner det offentlig-private samarbeidet?

 • Hviken kompetanse kan spores?

          

 Prosess med deltakerne

 

1145   OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

 • Oppsummering av dagens diskusjoner

 • Oppkegget fir deb vudere prosess

 

1200    FELLES LUNSJ