Sør-Varanger kommune skal i løpet av 2007 bosette 20 flyktninger fra Kongo. Flyktningene har vært i flyktningleirer, ofte i mange år, før de kommer til Norge. IOM kommer til Kirkenes for å holde landinformasjonsseminar om Kongo og du er velkommen.

KONGO SEMINAR 20. SEPTEMBER 2007 KL 09.00-15.00

på Grenselandsmuseet, Kirkenes

Kl 08.30 Registrering og kaffe
KL 09.00
IOM informerer:

-Historie og konflikt i flyktningers hjemland.
-Hvorfor kommer kongolesiske overføringsflyktninger til Norge.
-IOM’s rolle i forhold til overføringsflyktninger - hva har flyktningene lært om Norge under IOM’s kurs, før de kommer til Norge?
-Informasjon om transittland – leve-og boforhold i flyktningleirer (bilder/video).
-En kongolesisk flyktning i møte med norsk kultur – flyktningers kulturelle verdier, adferd og måter å kommunisere på.

KL 11.30 Lunsj til deltakerne på Grenselandsmuseet
KL 12.00 Informasjon fra IOM fortsetter
KL 15.00 Avslutning

Påmelding:
Sør-Varanger kommune, flyktningtjenesten, tlf 95 80 99 89
Kontakt: Ågot G. Petterson
Mail: apt@svk.no

Påmeldingsfrist: Fredag 14.09.2007
Seminaret er gratis.