Søknad om investeringstilskudd sendes til:

Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes eller per e-post:

 postmottak@sor-varanger.kommune.no Søknaden merkes med «lag/forening – Anlegg/prosjektnavn – 22/4168»

Søknadsfrist for investeringstilskudd er 15. september 2022

Informasjon om kriterier for søknad og innhold finner du her.

Ta kontakt med kultur- og fritidskonsulent, Jørn Arne Gjertsen  på e-post jogj@svk.no /mob. 400 48 594, ved behov for veiledning