Vår innsynstjeneste er igjen tilgjengelig.

Her vil du finne dokumenter/saker inntil 3 måneder tilbake i tid. Ønskes tilgang til offentlige dokumenter/saker eldre enn dette, ta gjerne kontakt med arkivtjenesten via postmottak@svk.no eller tlf. 78 97 74 00.