Hva er viktig for deg? Hvordan vil du møte alderdommen i Sør-Varanger kommune? Kom med dine innspill! Velkommen!

Kontaktpersoner:

  • Irene Arvola, tlf. 789 77 557, epost iav@svk.no
  • Lene Nilsen Holte, tlf. 789 77 558, epost lcn@svk.no