Merk: For å kunne søke om spillemidler må prosjektet være omtalt i kommunedelplanen. Etter de nye bestemmelsene - Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022, trenger ikke nærmiljøanlegg lengre å stå oppført i en kommunal plan. Kommunen ønsker likevel at lag og foreninger som ønsker å bygge nærmiljøanlegg, som skal søke spillemidler, melder inn disse slik at vi kan bistå i veiledningsprosessen og få lagt inn anleggene i anleggsregisteret som er søkeportalen til spillemiddelordningen. 

Skjema for å melde inn nytt anlegg finner du her.

Handlingsdelen vil seinere bli lagt ut til ordinær høring i henhold til plan- og bygningsloven.

Innspill sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no og merkes jogj-2314/81. Fristen for innspill er 12. mai 2023. For spørsmål ta kontakt med kultur og fritidskonsulent, Jørn Gjertsen på e-post jogj@svk.no eller på mobil 40048594. 

For å se om ditt anlegg allerede ligger i tidligere kommunal plan kan du finne listen fra 2023 her: Rullerende handlingsplan 2023-2028 uprioritert.pdf