Innskriving av elever til skolestart 2019/2020
SKOLE DATO TID
Hesseng flerbrukssenter

Onsdag 6. mars

Torsdag 7. mars

17:00 - 20:00

10:00 - 14:00

Bøkfjord skole Mandag 4. mars 07:30 - 09:00
Tårnet skole Tirsdag 5. mars 09:15 - 11:00
Pasvik skole Onsdag 6. mars

07:30 - 09:00

14:00 - 17:00

Skogfoss skole Kontakt skolen for å avtale tidspunkt  
Kirkenes barneskole

Tirsdag 5. mars

Onsdag 6. mars

Se tid i brev og oppslag i barnehagen

Sandnes og Bjørnevatn skole

Felles innskriving

Onsdag 6. mars 14:00 - 19:00 på Sandnes skole

Bjørnevatn skole