Oppsummert:

  • Organisert utendørsaktivitet ved utendørsanlegg som Kirkenes stadion og Kirkenes aktivitetspark åpnes mandag 4.mai for grupper på inntil 5 personer.
  • All innendørs idretts- og fysisk aktivitet skal fortsatt utsettes. Barentshallen Hesseng og Fjellhallen i Kirkenes vil være stengt.
  • Barentsbadet holdes fortsatt stengt til og med 15.juni. Det skal gjøres ny vurdering etter dette.
  • All organisert idrettsaktivitet utendørs skal følge samme kommunale system for å ivareta bestemmelser, sjekkliste og rapportering ved behov for smitteoppsporing.
  • All bruk av idretts- og aktivitetsanlegg uorganisert skal følge nasjonale smittevernråd om å holde avstand, vaske hender og være i små grupper. Det oppfordres til at man gjøre kloke valg og holder avstand til hverandre.

 

Kriseledelsen har besluttet at all innendørs idretts- og fysisk aktivitet fortsatt utsettes. Kriseledelsen vurdering er at man ikke åpner Barentshallen Hesseng og Fjellhallen i Kirkenes. Avgjørelsen står til ny avgjørelse blir tatt. Ved en eventuell åpning skal nasjonale retningslinjer følges og det må være særlig fokus på renhold, basale smitteverntiltak som håndhygiene og gjeldende regler for avstand, og øvrige smitteverntiltak.

 

Barentsbadet holdes fortsatt stengt til og med 15.juni. Det skal gjøres en ny vurdering av åpningen av bassenget etter dette i henhold til nasjonale smittevernregler og bestemmelser.

Organisert utendørsaktivitet ved utendørsanlegg som Kirkenes stadion og Kirkenes aktivitetspark åpnes mandag 4.mai for grupper på inntil 5 personer. Aktiviteten skal være underlagt smitteverntiltak og vil kun være godkjent forutsatt at anbefalt smitteverntiltak følges. All organisert idrett skal følge kommunalt system for å ivareta bestemmelser, sjekkliste og rapportering ved behov for smitteoppsporing.  Organisert idrett må selv oppbevare lister og over deltagere ved trening og sjekklister. Ansvarlig voksen skal påse at lister, bestemmelser og sjekklister ivaretas.

Informasjon med sjekklister og bestemmelser vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside innen søndag 3.mai.

Private idrettsanlegg skal følge samme bestemmelser, sjekklister og rapportering som ved kommunale utendørsanlegg.

Kriseledelsen vil vurdere mulige idrettsaktiviteter fortløpende, i tråd med den gradvise gjenåpning av samfunnet og utvikling av bransjestandarder.