📣 Din tilbakemelding er viktig!
Vennligst meld inn behov som ikke er dekket, direkte til Servicekontoret eller via epost til postmottak@sor-varanger.kommune.no

🛠 Vi er på saken!
Teknisk avdeling vil finne midlertidige tiltak for å sikre umiddelbar tilgang, og deretter sørge for varige løsninger.

🙏 Takk for forståelsen
Sør-Varanger kommune vil gjøre sitt beste for at alle skal kunne benytte kommunens formålsbygg.

 

Vennlig hilsen FDV avdelingen Sør-Varanger Kommune