Dette er noen av spørsmålene Lysbakken ønsker svar på.

Innvandrere representerer et stort potensial for næringslivet og kommunene rundt i landet. Det gjelder både flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere. Hva kan vi gjøre for at innvandrere - både kvinner og menn, kjenner seg inkludert i lokalsamfunnene, slik at de blir og bidrar til regional og lokal samfunnsutvikling? Hvordan kan myndighetene legge bedre til rette? Hva kan bedriftene bidra med? Hva kan hver enkelt av oss gjøre? Er det behov for mer aktive tiltak for arbeidsinnvandrere og deres familie, og for familieinnvandrede kvinner?

Møt opp og si din mening direkte til ministeren og de øvrige deltakerne i panelet:
- Audun Lysbakken, inkluderingsminister
- Gerhard Helskog, journalist i TV2 og forfatter av boken "Innvandrernes supermakt – hva kan Norge lære av USAs "suksess"
- Linda Beate Randal, ordfører i Sør-Varanger kommune (Ap)
- Nathalie Mikalsen, russisk, gift med en norsk mann, leder av den russiske foreningen i Kirkenes og aktiv i Høyre
- Lars Østby fra Statistisk sentralbyrå gir en kort innledning med fakta om integreringen i Norge.